Arvot

KOMPASSINA VIISI TÄRKEINTÄ ARVOANI

Viisi tärkeintä arvoani ovat isänmaallisuus, luottamus, rehellisyys, auttamisen halu, ja avarakatseisuus. Ne pohjautuvat suomalaisiin perusarvoihin, jotka ovat minulle perusedellytyksiä toimiessani yksilönä suomalaisessa yhteiskunnassa. Arvoni ovat vahvistuneet aikaisemmassa työelämässäni ja ne toimivat myös eurooppalaisessa arvoyhteisössä.

ARVONI OVAT ISÄNMAALLISUUS, LUOTTAMUS, REHELLISYYS, AUTTAMISEN HALU JA AVARAKATSEISUUS.

Isänmaallisuus tarkoittaa minulle vahvaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta Suomeen ja suomalaisiin ja tahtotilaa työskennellä Suomen puolesta. Isänmaallisuus on tervettä ylpeyttä sekä itsekunnioitusta ja ennen kaikkea kiitollisuutta ja kunnioitusta niitä kohtaan, jotka ovat omilla teoillaan, päätöksillään, uhrauksillaan ja päättäväisyydellään mahdollistaneet sen, että saamme nyt elää vapaassa demokratiassa. Suomi on minulle hyvä ja puolustamisen arvoinen maa.

Luottamus ja luotettavuus kulkevat käsi kädessä. Luottamus on minulle tunne siitä, että voin luottaa henkilöön – ettei hän petä odotuksiani tai aiheuta pettymystä. Minun luotettavuuteni puolestaan riippuu täysin käyttäytymisestäni. Koska muut arvioivat, olenko luotettava, on minun käyttäydyttävä luotettavasti ja oltava ihmisten luottamuksen arvoinen. Tämä edellyttää minulta jatkuvaa itsetutkiskelua ja oman minän jatkuvaa kehittämistä.

AUTTAMISEN HALU TARKOITTAA MINULLE, ETTÄ KAVERIA EI JÄTETÄ.

Minulle rehellisyys tarkoittaa totuudessa pysymistä, omien virheiden tunnistamista ja myöntämistä sekä sitä, että olen oma itseni. Auttamisen halu tarkoittaa minulle, että kaveria ei jätetä. Avarakatseisuus tarkoittaa minulle ennakkoluulotonta asennetta niin asioita kuin toisia ihmisiä kohtaan. Suvaitsen toisen eriävää mielipidettä, mutta pidän kiinni omastani, silloin kun se on kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. Avarakatseisuus luo edellytykset ihmisten ja yhteisöjen väliselle onnistuneelle vuorovaikutukselle.