Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa hansadolfehrnrooth.fi-sivuston henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat periaatteet ja käytännöt.  ”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi keräämme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.


Rekisterinpitäjä:

Hans Adolf Ehrnrooth


Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Hans Adolf Ehrnrooth
info@hansadolfehrnrooth.fi


Kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoitus:

Henkilötietoja voidaan hansadolfehrnrooth.fi-sivustolla käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

· yhteydenottojen käsittelemiseen

· käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen


Mitä tietoja keräämme ja mistä lähteistä:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä mm. www-lomakkeella. Tietoja voidaan saada myös suoraan käyttäjältä itseltään. Tietoja käyttäjistä kerätään myös eri kanavissa (internet, sähköposti, sosiaalisen median kanavat ym.). Tietojen kerääminen voi myös tapahtua palvelun teknisessä toteutuksessa automaattisesti.
 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja voidaan tarvittaessa ja lain salliessa siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos se on tarkoituksenmukaista.


Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internetissä, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisteriasioista vastaavalle. Rekisteriasioista vastaava voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteriasioista vastaava vastaa rekisteröidylle pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.


Evästeet:

Verkkosivullamme olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut, kuten Facebook, Instagram, ja Twitter voivat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen liittyvää tietoa. Tämä on vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella. Voit kytkeä tällaiset kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista niiden ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen palveluiden käyttämistä tai palvelun käytön aikana säätää selaimen asetuksista selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä (ns. incognito tai private browsing -asetus). Mobiililaitteiden osalta käyttäjä voi säätää laitteensa ja sovellusten asetuksia seurantaominaisuuksiin liittyen.


Muilta sivustoilta upotettu tai linkitetty sisältö:

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua tai linkitettyä sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun tai linkitetyn sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.


Analytiikka:

Sivusto on kaikille avoin. Sivujen selaaminen ei edellytä rekisteröintiä. 

Hansadolfehrnrooth.fi -verkkosivusto käyttää Google Inc:n (”Googlen”) tarjoamaa Google Analytics –verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä analysoidakseen, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luoma informaatio siitä, miten käytät verkkosivustoa (mukaan lukien IP- osoitteesi) lähetetään ja varastoidaan Googlen toimesta Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/.

Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja tietojen käytön (evästeet ja IP-osoitteet) lataamalla ja asentamalla selaimen liitännäisohjelman, joka on saatavilla täältä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl =en tai käyttämällä muuta mainosten- ja seurannanestotyökaluja.


Tietojen säilytys:

Hansadolfehrnrooth.fi-sivusto säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.
 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 18.6.2019.